Kvalitespolicy


Halltorp Rördelar AB lagerför ett väl anpassat sortiment av marknadsanpassade standardartiklar och har samtidigt en hög beredskap för leverans av specialdimensioner och kundanpassade produkter.


Genom hög tillgänglighet, modern teknik och ett brett produktprogram ska vi snabbt och kostnadseffektivt tillgodose våra kunders behov av rör och rördelar.


Vi ska hålla oss informerade om lagar och förordningar och se till att vi levererar produkter som uppfyller marknadens krav. 


Vi ska hela tiden arbeta med att förbättra vårt arbetssätt så att vi alltid är den naturliga partnern för kunden när det gäller rör och rördelar.