Mapcon

Mapcon

Mapcon är vårt familjenamn på gaser och gasblandningar till livsmedelsindustrin. Gaserna är spårbara och uppfyller livsmedelsindustrins stränga krav i fråga om kvalitet, tillsatsämnen och märkning.

Mapcon - Förpackningsgas