Bearbetning rostfritt

INOX A/S har ett eget stålservicecenter och kan tillhandahålla kvalificerade tjänster och serviceåtagande när det gäller bearbetning av rostfritt material. Vi kan bearbeta direkt efter dina ritningar.Kapservice
• Sömlösa rör tom 219,1 mm
• Rundstål 65-500 mm
• Ämnesrör 63-250 mm 

Plasmaskärning
• Godstjocklek max 150 mm
• Format 7000 x 2500 mm
Vattenskärning
• Godstjocklek max 150 mm
• Format 4000 x 3000 mm